Covid-19 Test

Pro přihlášení k testu, prosím, vyplňte následující údaje.

Akce: Kryštof
Datum: Vamberk 22.10.

/
Neověřené telefonní číslo
Tímto projevuji svůj souhlas s testováním a prohlašuji následující.